Aandacht, betrokkenheid, warmte, luisteren, respect, afstemmen, empathie, spiegelen, oog hebben voor traditionele waarden en eigentijdse ideeën, detail, samen doen en regelen van zaken zijn aspecten die Uitvaartzorg Louissen erg belangrijk vindt. Zeker in de kortdurende, intensieve samenwerkingsrelatie met nabestaanden, rondom een overlijden.

Hoewel het regelen van een uitvaart vaak onder druk staat, straalt Uitvaartzorg Louissen rust uit, en zal dat met u regelen wat als eerste moet worden geregeld.

Zaken waar niet direct een beslissing over hoeft worden genomen kunnen desgewenst enkele uren of een dag later worden genomen. Weloverwogen beslissingen en handelingen stemmen tot tevredenheid. Ook in de toekomst.

In heel Drenthe kan een beroep op Uitvaartzorg Louissen worden gedaan. Onze klanten bevinden zich trouwens ook in Oost-Groningen, Friesland en of Zwolle. Het werkgebied van Uitvaartzorg Louissen is zoals u ziet zeer uitgebreid.

Uitvaartzorg Louissen is een onafhankelijke en zelfstandige uitvaartonderneming. Dit houdt onder andere in dat, ongeacht waar een verzekering is afgesloten, de uitvaart door Uitvaartzorg Louissen kan worden verzorgd.